Työnhaun asiakirjat

Hakemus

Työnantaja etsii hakemusten perusteella henkilöä, joka on sopiva avoimeen työpaikkaan. Hakemuksessa voit korostaa osaamistasi haluamallasi tavalla ja tuoda näkyviin myös persoonallisuuttasi. Ota huomioon juuri tämän työpaikan ja työtehtävän vaatimukset. Kirjoita hakemus omin sanoin, vaikka käyttäisitkin malleja. Otsikoiden käytöllä ja valokuvalla teet hakemuksestasi yksilöllisemmän. Katso, että hakemuksesi on huoliteltu ja virheetön. Käytä konetta, ellei ilmoituksessa ole nimenomaan toivottu omakätistä hakemusta.

Hakemus luo työnhakijasta ensivaikutelman työnantajalle. Se pyrkii markkinoimaan hakijaa vakuuttavasti ja herättämään työnantajan kiinnostuksen. Hakemus on luoteeltaan myönteinen ja asiallinen. Avainsana hakemusta tehtäessä on räätälöinti. Hakemuksen tulee olla sinun itsesi, haettavan tehtävän sekä sen yrityksen näköinen, mihin olet hakemassa. Lähde aina liikkeelle työnantajan tarpeista. Luonnollisesti hakemuksessa tulee aina ilmetä selvästi se, miksi juuri sinä olisit yritykselle paras valinta haettavaan tehtävään. Miksi työnantajan kannattaisi valita juuri sinut? Mikä on se lisäarvo, jota sinä tuot yritykselle, jos tulet valituksi?

Hakemuksesta tulee ilmetä seuraavat asiat:

 • Tuo esiin, mitä tehtävää haet ja mistä olet saanut tiedon siitä (yleensä viitteessä ja otsikossa).
 • Aloita kiinnostavasti
  Muista, että erityisesti avoinna olevaan tehtävään tulee lähes aina useita kymmeniä hakemuksia, joista sinun tulee pyrkiä erottautumaan. Kerro motivaatiostasi ja kiinnostuksestasi ko. työtehtävää ja yritystä kohtaan.
 • Esittele itsesi
  Kerro henkilötietosi lyhyesti. Kerro myös, miksi haluat juuri tämän paikan. Kuvaa omat taitosi ja osaamisesi suhteessa yrityksen tarpeisiin. Kerro, miten sinä täytät ilmoituksessa mainitut vaatimukset, mikä on ammattipätevyytesi.
 • Vahvuutesi
  Kerro vahvuutesi ja tarkemmat lisätiedot asioista, joista uskot olevan hyötyä hakemassasi työssä.
 • Palkkatoivomus
  Jos palkkatoivomusta pyydetään, esitä se realistisesti. Ylisuuri toivomus pudottaa sinut kilpailusta ennen aikojaan. Hyvin alhainen palkkatoivomus saattaa taas osoittaa, ettet usko itseesi.
 • Haastatteluun
  Kerro, milloin voit aloittaa työn. Muista, että hakemuksen tavoite on, että pääset haastatteluun, joten voit kertoa haluavasi päästä keskustelemaan lisää työpaikasta.
 • Maininta liitteistä
  Mainitse kaikki ne asiakirjat, jotka liität hakemukseesi. Työtodistuksia ei tarvitse liittää mukaan, ellei niitä ole erikseen pyydetty.
 • Muista:
  Kirjoita aina päiväys, allekirjoita hakemuksesi ja lähetä se ajoissa. Myöhästyneitä hakemuksia ei usein oteta käsittelyyn ja avoinna ollut paikka voidaan täyttää hyvinkin nopeasti.

Hyvä hakemus on virheetön, selkeä, persoonastasi kertova ja helppolukuinen. Voit erottautua muista hakijoista esim. liittämällä valokuvasi asiakirjaan, käyttämällä värillistä paperia, erikoista fonttityyliä tai tavallisuudesta poikkeavaa tekstin asettelua. Pidä mielessä, että yhtä lukijaa miellyttää joku tyyli ja toista toisenlainen, kannattaakin testata asiakirja ja pyytää kommenttia useammalta henkilöltä ennen hakemuksen lähettämistä.

Hakemuksen liitteet

Työpaikkahakemuksessa esitettyjä asioita voi todentaa ja selvittää lisää liitteiden avulla. Tärkeimpiä liitteitä ovat

 • ansioluettelo (CV)
 • kopiot koulu- ja työtodistuksista
 • nimikirjanote.

Työnantaja saattaa pyytää virkatodistusta. Myös portfolion ja työnäytteitä, esimerkiksi julkaisuja, voi liittää hakemukseen.

Ansioluettelo eli curriculum vitae (CV) on selvitys hakijan osaamisesta, opinnoista, työhistoriasta ja muista vastaavista asioista. Ansioluettelon tai CV:n voi laatia joko perinteisenä vain perusasiat (henkilötiedot, opiskelu, työkokemus, luottamustoimet) sisältävänä tai markkinoivana hakijan esittelynä, joka kertoo osaamisen juuri haettavaa tehtävää ajatellen, työkokemuksen saavutuksina, harrastukset, joista on hyötyä työtehtävän hoidon kannalta, ja tarpeelliset henkilötiedot. Ansioluetteloa voi käyttää hakemuksen liitteenä tai oman osaamisen markkinoimiseen.

Yleensä ansioluettelo laaditaan luettelomaiseksi kuvaukseksi työnhakijan taustasta ja osaamisesta. Tyyliltään ja muodoltaan sen tulisi olla siisti, selkeä, helppolukuinen sekä virheetön. Ansioluettelo tavallisesti etenee loogisessa järjestyksessä, siten että uusin tieto on alussa. Ansioluettelossa kannattaa antaa tarkempaa tietoa aikaisemmista työsuhteista ja koulutuksesta, esim. avata työtehtäviä titteleiden takaa.

Toisinaan työnantaja lukee ensin työnhakijan ansioluettelon ja etsii siitä jotakin tiettyä kokemusta tai taustaa, ja sen jälkeen tarpeen mukaan lukee hakemuksen. Ansioluettelo ei siis ole yhtään sen vähempiarvoinen hakemukseen nähden. Ansioluetteloa tehdessä kannattaa miettiä, miten lukija siitä löytäisi nopeasti keskeisimmät asiat. Ansioluettelon kappaleiden otsikointi helpottaa lukemista.

Ansioluettelo siis täydentää hakemustasi. Jos toistat ansioluettelossa hakemuksessa kertomiasi asioita, käytä ainakin eri lauseita. Varmista myös, että ansioluettelosi on ”tasapainoinen” eli että olet kertonut työhistoriastasi, koulutuksestasi ja siviiliasioistasi työnhaun kannalta sopivasti. Ansioluettelossa voit myös mainita suosittelijat (nimi, titteli, asema, miten tuntee tapasi tehdä työtä, yhteystiedot). Muistathan pyytää suostumus yhteydenottoon suosittelijalta.

Koulu- ja työtodistukset liitetään oikeaksi todistettuina jäljennöksinä (kahden henkilön todistus riittää), jos niitä vaaditaan. Jos vaaditaan virallisesti oikeaksi todistamista, sen saa julkiselta notaarilta.

Virkatodistus on liitettävä hakemukseen vain pyydettäessä. Virkatodistuksen saavat luterilaisen tai ortodoksisen seurakunnan jäsenet kirkkoherranvirastosta ja muut oman kuntansa väestörekisteristä, jota ylläpidetään kihlakunnan rekisteritoimistossa.

Nimikirjanote on valtion tai kunnan palveluksessa olevan työntekijän työnantajan ylläpitämästä nimikirjasta annettu virallinen ote.

Portfolio edustaa tekijänsä osaamista ja hänen prosessinomaista kehittymistä monipuolisesti. Se voi sisältää erilaisia työnäytteitä, esimerkiksi julkaisuja, luonnoksia, päiväkirjamaisia mietteitä jne. Portfolio voi olla muodoltaan esimerkiksi kansio, tietokonelevyke, videofilmi, kuva- tai esinekokoelma.

Jätä kommentti