Oman osaamisen markkinointi

Kaikkeen työnhakuun kuuluu terveellä itsetunnolla toteutettu itsensä markkinointi. Kun markkinoit omaa osaamistasi, sinun on saatava työnantaja uskomaan, että sinusta on hänelle hyötyä. Sinun on myös osoitettava pätevyytesi.

Yksi tapa markkinoida itseään on laittaa oma paikanhakuilmoitus www.mol.fi -sivulla olevaan CV-nettiin. Palvelu toimii pankkitunnuksilla ja sitä voivat käyttää muutkin kuin työvoimatoimiston hakijat. CV-netin käyttö on yksinkertaista:

 • Esittely-kohtaan kirjoitetaan, millaisissa työtehtävissä on ollut ja millaista työtä hakee,
 • Yhteystietoihin voi kirjoittaa tiedot haluamassaan laajuudessa, sillä ilmoituksen voi jättää nimellä tai ilmoittamalla vain sähköpostiosoitteen tai esiintyä täysin anonyymisti.
 • Hakualat-kohdassa mainitaan pelkästään oma ammattiala. Työnantaja käyttää hakukriteerinä hakemansa työntekijän ammattialaa, ei yrityksensä toimialaa.
 • Avainsanojen valinta tukee ilmoituksen löytymistä.

Sellaista osaamisen markkinointia, jossa tarjoat työpanostasi sitä mahdollisesti tarvitsevalle työnantajalle kutsutaan kohdistetuksi markkinoinniksi. Markkinointi onnistuu sitä paremmin, mitä perusteellisempaa pohjatyötä olet tehnyt, eli miten hyvin olet etsinyt markkinoinnin kohderyhmän ja miten hyvin olet selvittänyt kohderyhmän tarpeet. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea sellaisten työmahdollisuuksien etsimistä näkymättömiltä työmarkkinoilta, jotka ovat piakkoin tulossa avoimeksi ja hakuun. Näissä paikoissa työnantajalla on selvästi eniten kiinnostusta ottaa huomioon työpanoksensa tarjoaja.

Ota yhteyttä

Oman osaamisen suoramarkkinoinnin ydinkohta on yhteydenotto. Kontaktiverkoston kautta luotu yhteys tai kirjeen yhteydessä tehty puhelinsoitto voi helpottaa yhteydenottoa.

Puhelin ja käynti
Puhelin on helppo ja nopea yhteydenottoväline, mutta siinä voi olla vaikea pidätellä kiireisiä henkilöitä niin pitkään, että saisi asiansa perinpohjin selvitettyä. Vierailukäynti on ehkä paras tapa, mutta voi olla vaikeaa saada se sovituksi sen henkilön kanssa, joka on tärkein ja ratkaisevin paikanhaun kannalta.

Kirje
Hyödyllisin tapa yhteyden luomiseksi on oman osaamisen markkinointikirje. Osoita, että tiedät ja tunnet kyseisen työnantajan tekemiset yleensä sekä sen ongelman, jonka korjaamiseksi tarjoat työpanostasi. Sinun on saatava työnantaja uskomaan, että sinusta on hänelle hyötyä. Lisäksi sinun on lyhyesti pystyttävä osoittamaan pätevyytesi ja halukkuutesi ratkaista esittämiäsi ongelmia. Päätä kirje kohteliaisiin toivomuksiin yhteydenotosta ja tietoon siitä, milloin olet käytettävissä. Kerro kirjeessä ottavasi yhteyttä tiettynä aikana kuullaksesi kirjeesi saamasta vastaanotosta, ja tee se myös.

Markkinointikirjeitä ei kannata lähettää sattumanvaraisesti. Oleellista on, että olet tehnyt huolellista pohjatyötä ja kartoittanut vahvat puolesi ja todellisen osaamisesi sekä sen jälkeen analysoinut työmahdollisuudet ja valinnut ne muutamat vaihtoehdot, joihin suuntaat energiasi. Tämän jälkeen toimit kaikella taidollasi ja innollasi.

Miten vastata työpaikkailmoitukseen

Perehdy ilmoitukseen

Ennen kuin vastaat työpaikkailmoitukseen, lue se vielä kerran huolella ja mieti

 • Millaista työntekijää ilmoituksessa etsitään
 • Mitä ilmoituksessa on avoimesti sanottu ja mitä on ilmaistu rivien välissä?
 • Mitkä työpaikkailmoituksen vaatimukset täytät? Arvioi oma osaamisesi ilmoituksessa esitettyihin vaatimuksiin nähden.
 • Mitä tiedät työnantajasta ja hänen edustamastaan alasta?
 • Mieti myös, viihtyisitkö kyseisessä työpaikassa ja vastaako se omia odotuksiasi.

Työpaikkailmoitus kertoo paljon työnantajasta ja hänen toiveistaan. Samoin siitä, miten työnantaja haluaa työnhakijan ottavan yhteyttä. Toimi aina siten, kun työnantaja on ilmoittanut. Jos ilmoituksessa kielletään yhteydenotot puhelimitse, älä soita yritykseen, työnantajalle voi syntyä negatiivinen kuva sinusta.

Erotu jo etukäteen

Koska lehti-ilmoituksen tai muun julkisen paikkailmoituksen perusteella tulee aina paljon hakemuksia, on hyvä erottua joukosta jo etukäteen. Ota yhteyttä työnantajaan soittamalla, yhteydenotto osoittaa sinun olevan todella kiinnostunut työnantajasta. Saat myös selkeämmän kuvan yrityksestä ja työtehtävistä.

Valmistaudu yhteydenottoon huolella, sehän voi olla ensimmäinen kontakti tulevaan työnantajaasi. Puhelimessa voit kysyä työstä ja yrittää saada työnantajan kiinnostumaan sinusta.

Mieti, mihin paikkailmoituksen kysymyksiin haluaisit vastauksen: Älä kuitenkaan kysy asioita, jotka on kerrottu jo ilmoituksessa.

 • mitkä ovat työtehtävät
 • mitä vaatimuksia työnantaja asettaa työntekijälle
 • tehdäänkö työtä yksin vai onko se ryhmä- tai tiimityötä
 • sisältyykö työhön asiakaspalvelua
 • liittyykö työhön matkustamista
 • mitkä ovat työajat
 • haluaako työnantaja jonkinlaisen työnäytteen hakemuksen yhteydessä.

Valmistaudu myös kertomaan itsestäsi ja vastaamaan kysymyksiin:

 • miksi etsit tätä työtä
 • mitä teet nyt ja mitä olet tehnyt
 • mitä tiedät yrityksestä.

Kun soitat,

 • esittele itsesi lyhyesti ja selkeästi
 • kerro, mistä paikasta olet kiinnostunut ja miten sait siitä tiedon
 • varmista, että puhut oikean henkilön kanssa ja että hänellä on aikaa keskustella kanssasi
 • kysy epäselvät ja tarkennusta vaativat tiedot työpaikasta
 • kuuntele myös, älä puhu liikaa – äläkä keskeytä
 • jos sovit tapaamisesta jo nyt, kysy mitä todistuksia ja asiapapereita työnantaja toivoo sinun ottavan mukaan.
 • älä kysy: palkkaa, ”otatteko minut töihin”, ”kannattaisiko minun hakea ko. tehtävään”.

Muista, että puhelun tarkoitus on saada työnantaja kiinnostumaan sinusta, niin että pääset varsinaiseen haastatteluun ja voit kertoa lisää osaamisestasi ja esitellä itsesi. Tee puhelinkeskustelusta muistiinpanoja (kenen kanssa juttelit titteleineen, mistä puhuitte ym.), voit hyödyntää näitä asioita hakemusta tehdessäsi.

Kun vastaat ilmoitukseen

Työpaikkailmoitukseen vastataan lähettämällä kirjallinen työpaikkahakemus, täyttämällä Internetissä oleva lomake tai soittamalla työnantajalle. Työnantaja kertoo työpaikkailmoituksessa, millaisen hakemuksen hän haluaa. Noudata näitä toiveita ja ota huomioon, että hakemuksesi tarkoitus on saada työnantaja kiinnostumaan juuri sinusta.

Jos paikkailmoituksessa ei ole esitetty mitään erityisiä vaatimuksia hakemuksesta, työpaikkahakemuksen tulisi sisältää hakemus yhdellä arkilla ja ansioluettelo tai CV (curriculum vitae). Koulu- tai työtodistukset kannattaa liittää hakemukseen vain, jos niitä pyydetään, sillä ne ennättää esitellä ja niistä voi keskustella myöhemminkin, jos hakemuksesi johtaa jatkotoimiin. Alkuperäisiä todistuksia ei pidä milloinkaan liittää hakemukseen.

Työnantaja arvostaa lyhyttä ja ytimekästä hakijan ”näköistä” hakemusta, joka keskittyy hakijan osaamisen, valmiuksien ja hakijasta saatavan hyödyn esittelyyn. Muista, että hakuprosessi on kaksijaksoinen ”kilpailu”: hakemuksella ja hakupapereilla pyritään pääsemään haastatteluun ja haastattelussa pyritään saamaan työpaikka. Hyvin harvoin työpaikkaan valitaan pelkästään paperien perusteella.

Ennen kuin alat kirjoittaa

Ennen kuin kirjoitat hakemuksen, päätä, mitä kerrot itsestäsi ja miten vakuutat työnantajan osaamisestasi. Riippuu hakemastasi työstä, mitä ominaisuuksiasi ja taitojasi korostat:

 • osaatko ideoida uusia ratkaisuja
 • onko sinusta helppo tehdä työtä ryhmässä
 • onko sinun helppo oppia uusia asioita
 • oletko tehokas
 • oletko järjestelmällinen
 • oletko täsmällinen
 • tuletko hyvin toimeen ihmisten kanssa
 • onko sinulla ajokortti
 • oletko opiskellut työn ohessa
 • oletko toiminut yhdistyksessä tai järjestössä.

Jätä kommentti