Kaikki työuralle! Työttömien aktiivipolittiikkaa Suomessa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuore julkaisu pureutuu työttömien aktiivipolitiikkaan Suomessa. Aktivointipolitiikassa on kyse siitä, että työttömäksi jäänyt, työttömyysturvaa tai toimeentulotukea saava henkilö palaisi mahdollisimman nopeasti takaisin palkkatyöhön. Siten myös työttömän työkyky on keskeisessä osassa juuri aktivoinnin näkökulmasta, sillä on mahdottomuus työllistyä tai pysyä työelämässä ilman työkykyä.

Julkaisussa onkin mielenkiintoinen kappale työkyvystä ja sen arvioinnista työttömyyden näkökulmasta. Artikkelissa luodaan kuvaa ajankohtaisista käsitteistä ja käytännöistä työkyvyssä ja sen arvioinnissa sekä pohditaan niiden merkitystä työttömyyden näkökulmasta. Artikkelissa vertaillaan niin ikään työkyvyn arviointikäytäntöjä työllisten ja työttömien välillä.

Pohjoismaissa arviointikäytännöt ovat käytössä eri tavoin. Esimerkiksi Suomessa työttömien työkyvyn arviointiin ei ole vielä luotu samanlaisia vakiintuneita toimintatapoja kuin työterveyshuollossa työelämässä jo oleville, vaan arviointia toteutetaan eri tavoin eri kunnissa. Norjassa ja Tanskassa sekä työllisillä että työttömillä on käytössä sama arviointimalli. Ruotsissa työttömien työkykyä arvioidaan suhteessa omaan aiempaan työhön myös muihin avointen työmarkkinoiden tarjoamiin työmahdollisuuksiin. THL:n tarkastelun mukaan muissa Pohjoismaissa työmarkkinoiden näkökulma vaikuttaa olevan vahvemmin mukana työkyvyn arvioinnissa kuin Suomessa.

Alla olevaan taulukkoon on koottu joitakin työkyvyn arvioinnin ominaispiirteitä Pohjoismaissa.

Lisää näkökulmia työttömän työkykyyn ja työkyvyn arviointiin sekä muihin julkaisun mielenkiintoisiin aiheisiin pääset lukemaan täältä.

TyökyvynarviointiSuomiRuotsiNorjaTanska
ArvioinnintekijäTyöterveyshuolto / perusterveydenhuoltoKelaVakuutuskassa (Försäkringskassa)Terveyden-huoltoYhteispalvelu (NAV)Kunta / yhteispalvelu (Jobcenter)
PainotusSairaus, vika, vamma suhteessa työhönSairauden vaikutustyöntekoonVoimavarat, tavoitteetVoimavarat,työmarkkinat
Suhde sairauspäivärahaanEdellytetään, aikarajojasairauspäivä-rahakaudessaSidottu sisällöllisesti sairauspäivärahakauden pituuteenEi suoraayhteyttäEdellytetäänpitkittyneessä sairauspäivärahassa (yli 52 vkoa)
Terveydenrajoitteiden asemaarvioinnissaKeskeinenKeskeinen, kasvanutYksi osa-alue, käytännössä keskeinenYksi osa-alue, käytännössäkeskeinen
AsiakkaanasemaPassiivinenPassiivinenAktiivinenAktiivinen
Työttömät / työllisetTyö ja terveyshuoltopainotteisuus, työttömiä koskien omia linjauksiaTyöttömillä arviointisuhteessa avoimiin työmarkkinoihin, työllisillä sairaudenpitkittyessäTyöttömillä ja työllisillä sama arviointimalliTyöttömillä ja työllisillä sama arviointimalli, kun hakevat tiettyjä etuuksia /palveluita

Jätä kommentti