Taidoista työpoluiksi

Taidoista työpoluiksi –hankkeen tavoitteena oli edistää kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä eri tavoin. Hankkeessa nostettiin esiin kehitysvammaisten työllistymistä estäviä ja edistäviä tekijöitä ja luotiin toimintamalleja esteiden voittamiseksi. Hanke oli osa Rinnekoti-Säätiön yleishyödyllistä toimintaa ja sitä rahoitti Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla. Hanke toteutettiin yhteistyössä Espoon kaupungin vammaispalvelujen kanssa.

Näille sivuille on koottu projektissa tuotettua materiaalia vapaasti hyödynnettäväksi.

Työllistymisen tueksi -sivulta löydät hankkeessa kehitettyjä tai testattuja arviointimenetelmiä ja valmennusmenetelmiä tuetun työllistymisen parissa työskentelevien ammattilaisten käytettäväksi.

Julkaisut -sivulla voit tutustua hankkeessa kirjoitettuihin julkaisuihin, joissa kehitysvammaisten ihmisten työllistymisen tukemista tarkastellaan eri näkökulmista. Lisäksi sivulta löytyy julkaisu, jossa kerrotaan vuonna 2016 turvapaikanhakijoiden kanssa tehdystä työstä.

Arkistosta löydät mm. hankkeen aikana kirjoitettuja uutisia ja onnistumistarinoita sekä muistoja kuvina.