•  
  •  
Rinnekoti-säätiö
  • Tekstin koko:
  • A
  • A
  • A

3KK –Ohjaava työhönvalmennuspalvelu

Ohjaava työhönvalmennuspalvelu oppimisvaikeuksia omaaville nuorille oli Kelan kehittämisrahoituksen rahoittama ja Rinnekoti-Säätiön toteuttama projekti vuosina 2015-2017. Projektin kohderyhmää olivat 18-29 vuotiaat nuoret aikuiset, joilla on tai epäillään olevan laaja-alaisia oppimisen vaikeuksia tai lievää kehitysvammaisuutta. Projektin tavoitteena oli tukea kohderyhmän nuorten aiempaa parempaa ohjautumista työhönvalmennukseen tai muihin tarkoituksenmukaisiin palveluihin sekä tarjota kohderyhmälle sopivia menetelmiä työllistymisen tueksi. Kehittämishankkeen ulkoisen vaikuttavuusarvioinnin toteuttaa Kehitysvammaliitto, jonka tulokset ilmestyvät loppuvuodesta 2017.

Hankkeessa kehitetty 3kk-työhönvalmennuskurssi koostuu yhden (1kk) kuukauden pituisesta pienryhmävalmennusjaksosta, sekä kahden (2kk) pituisesta työssäoppimisesta. Projektin aikana toteuttiin yhteensä viisi työhönvalmennuskurssia.

Tälle sivulle on jaettu projektin pienryhmävalmennuksessa testattuja, hyväksi havaittuja menetelmiä kohderyhmän työelämätaitojen kehittymisen tueksi. Menetelmistä on koostettu myös esimerkki ohjelma pienryhmävalmennuksen kokonaisuudesta. Materiaaleja voivat hyödyntää esimerkiksi oppilaitokset tai kuntien, kaupunkien, erilaisten säätiöiden ja järjestöjen matalan kynnyksen palvelut sekä työllistymistä edistävät toiminnat. Materiaaleissa on huomioitu pääasiassa laaja-alaisia oppimisen vaikeuksia omaavat nuoret aikuiset, mutta materiaali on hyödynnettävissä ja sovellettavissa myös muille kohderyhmille.

Lov' work! Laaja-alaisten oppimisvaikeuksien huomiointi työelämässä
Painetun oppaan voi tilata osoitteesta  viestinta@rinnekoti.fi 

Katso pienryhmävalmennuksen esimerkkirunko

Tutustu tarkemmin menetelmään

3KK-hankkeen loppuraportti                                              Kela.gif 

päivitetty 15.11.2017