•  
  •  
Rinnekoti-säätiö
  • Tekstin koko:
  • A
  • A
  • A

Yleiset työtaidot

Yleisillä työtaidoilla tarkoitetaan mm. työnhakijan kykyä noudattaa työaikoja ja työpaikan turvallisuusmääräyksiä. Lisäksi yleisiin työtaitoihin voidaan lukea esim. työskentelyotteen säilyttäminen ja kyky ohjeiden noudattamiseen, luottamuksen säilyttämiseen sekä sosiaalisesti hyväksyttävään käyttäytymiseen.

Tällaiset taidot eivät ole työpaikasta riippuvaisia, joten niiden kartoittaminen voidaan hyvin aloittaa jo työtoiminnassa tai vapaaehtoistyössä. Taitojen kartoittamisessa voidaan käyttää esimerkiksi tätä hankkeessa tehtyä lomaketta: Tarkistuslista työn ja osallisuuden tukemiseen. 

Yleisten työtaitojen kartoittamiseen on olemassa mm. ICF-luokitukseen perustuvia sähköisiä työkaluja, kuten VAT (valmennuksen arvioinnin tukijärjestelmä), mutta vastaavan arvioinnin voi toteuttaa myös ilmaisilla ICF-työkaluilla (esim. Ammatillisen kuntoutuksen ydinlistat).

päivitetty 17.11.2017