•  
  •  
Rinnekoti-säätiö
  • Tekstin koko:
  • A
  • A
  • A

Työn vaatimukset

Kehitysvammaisten ihmisten toimintakyky voi olla vahvasti sidoksissa toimintaympäristöön ja työnkuvan pienetkin yksityiskohdat saattavat ratkaista sen, kykeneekö henkilö suoriutumaan työtehtävistään. Uusien työtehtävien omaksuminen edellyttää usein pitkää harjoittelua ja perehtymistä. Siksi tulevat työtehtävät tulee eritellä ja arvioida jo ennen työharjoittelun aloittamista.

Työn vaatimusten tunnistamisessa ja erittelyssä voidaan hyödyntää valmiita arviointimenetelmiä, kuten Melba-SL - ja Työanalyysi -lomakkeita. Näihin arvioihin on hyvä saada mukaan myös työnantajien näkemykset.

päivitetty 17.11.2017