•  
  •  
Rinnekoti-säätiö
  • Tekstin koko:
  • A
  • A
  • A

Työelämämotivaatio ja -tavoitteet

Palkkatyö avoimilla työmarkkinoilla on vaativa tavoite useimmille kehitysvammaisille ihmisille. Tavoitteen saavuttaminen ei onnistu ilman vahvaa motivaatiota ja sitoutumista. Siksi ennen työhönvalmennusta tulee selvittää syitä, joiden vuoksi henkilö pitää työntekoa itselleen tärkeänä. Esimerkiksi:

  • Jos henkilö tavoittelee työtä ensisijaisesti siitä maksettavan palkan vuoksi tai ammattiin liittyvän arvostuksen vuoksi, työelämätavoitteeksi soveltuu lähinnä palkkatyö.
  • Jos henkilö tavoittelee mielekästä tekemistä, sosiaalisuutta, päivärytmin ylläpitämistä tai fyysisen kunnon kohottamista, työelämätavoitteeksi voi soveltua työtoiminta.
  • Jos työnhaun syynä on tarve kokea itsensä hyödylliseksi, työelämätavoite voi olla  häntä kiinnostava vapaaehtoistyö.

Työelämätavoitteiden kartoittamiseen voi käyttää esimerkiksi Elämäntarinan karttaa. Työnhakijan lisäksi tässä työskentelyssä on hyvä olla mukana  läheisiä.

Työelämätoiveita voi selvittää myös seuraavan hankkeessa kehitetyn lomakkeen avulla Työelämätaitojen itsearviointi.

Ammatillisen suuntautumisen kartoittamisessa voidaan hyödyntää valmiita menetelmiä, kuten R-FVII:2 (Reading-Free Vocational Interest Inventory- Second Edition, maksullinen).

RFVII-2 -tehtävävihossa on piirrettyjä kuvia, joissa eri alojen ammattilaiset suorittavat tyypillisiä työtehtäviään. Henkilön tehtävänä on valikoida kuvia sen perusteella, mitkä työtehtävät häntä itseään kiinnostaisivat. Menetelmä kartoittaa kiinnostuksia yhdelletoista eri ammattialalle. Vaikka tämä valikoima onkin suppea, niin tulokset voivat olla hyödyllisiä tarkemman kartoituksen suunnittelussa.

Varmempi käsitys kehitysvammaisten työnhakijoiden työelämätoiveista ja motivaatiosta saadaan kokeilemalla  työtehtäviä oikeilla työpaikoilla, esim. harjoittelujaksoilla.

Työmotivaatiota tulisi kartoittaa työtoiminnassa jo ennen työhönvalmennuksen aloittamista. Tarkasteltavia asioita ovat mm. työaikojen, taukojen ja ohjeiden noudattaminen sekä työn kokeilijan asenne. Apuna voi käyttää hankkeessa luotua lomaketta: Tarkistuslista työn ja osallisuuden tukemiseen.

päivitetty 17.11.2017