•  
  •  
Rinnekoti-säätiö
  • Tekstin koko:
  • A
  • A
  • A

Pitkäjänteinen seuranta

Tuetun työllistymisen keskeisenä periaatteena on työnhakijoiden nopea siirtyminen tavalliselle työpaikalle työhönvalmentajan tukemana. Usein työhönvalmennukseen pääsy kuitenkin viivästyy mm. asiakasmääristä tai työnhakijaan liittyvistä syistä.

Työllistymistä tukevassa arvioinnissa apuna voidaan käyttää hankkeessa luotua lomaketta Työnhakijan asiakasprofiili. Lomake on tehty kevyeksi, jotta sitä on helppo päivittää säännöllisesti. Arvioinnin tulee suunnata toimintaa tarkoituksenmukaiseen suuntaan.

Kehitysvammaisten työnhakijoiden työsuhteet ovat usein melko lyhytkestoisia, joskin sopivan työpaikan löydyttyä työntekijö sitoutuu työhön yleensä vahvasti. Siksi on hyvä, että eri työelämäjaksoja arvioidaan samalla menetelmällä.

Työsuoriutumisprofiilin tietojen perusteella on mahdollista ennakoida tulevien työelämäjaksojen tuen tarpeita. Aikaisempien työelämäjaksojen mieleen palauttaminen auttaa työnhakijaa tulevien työelämätavoitteiden valitsemisessa. Lisäksi Työsuoriutumisprofiilin tiedot voivat auttaa työhönvalmennustarpeen perustelemisessa.

histogrammi.PNG

päivitetty 17.11.2017