•  
  •  
Rinnekoti-säätiö
  • Tekstin koko:
  • A
  • A
  • A

TE-toimistojen palvelumalli uudistui

TE-toimiston palveluvalikoima uudistui vuoden 2013 alusta. Palvelumalli perustuu nykyään kolmeen palvelulinjaan, joihin henkilöasiakkaat sijoitetaan palvelutarpeensa perusteella. Niistä tuetun työllistymisen palvelulinja koordinoi osatyökykyisten palveluja.

Kaikille TE-toimistoon rekisteröidyille työnhakijöille tehdään alkukartoitus, jossa yhdessä asiakkaan kanssa määritellään hänen palveluntarpeensa ja sen mukaan hänet ohjataan sopivalle palvelulinjalle. Palvelulinjalle suuntautuminen perustuu siten aina palvelutarpeeseen, eikä ikään, työttömyyden kestoon, vammaisuuteen tai kansallisuuteen perustuen. Palvelumallin uudistuksella pyritään yksilöllisemmin kohdennettuun palveluun.

Asiakkaat, joilla on usein useampia työllistymistä vaikeuttavia tekijöitä, kuuluvat jatkossa tuetun työllistymisen palvelujen piiriin. Palvelulinja vastaa niiden henkilöasiakkaiden palveluprosessista, jotka tarvitsevat työkyvyn tutkimuksia ja arviointeja tai yksilöllistä tukea ja ohjausta työmarkkinavalmiuksien kehittämisessä. Tuetun työllistymisen palveluissa on keskeistä henkilökohtainen ja yksilöllinen tuki.

Palvelumallin yhteydessä myös TE-toimiston palveluvalikoima uudistui. Esimerkiksi työkokeilu korvasi aiemmin käytetyt työharjoittelun ja työelämävalmennuksen. Työkokeilu tukee ammatinvaihtoa, sillä sen aikana selviää, kykeneekö asiakas tietyn alan tai ammatin mukaiseen työhön vammastaan tai sairaudestaan huolimatta. Uutta on se, että työkokeilu voidaan toteuttaa kokonaan tai osittain etätyönä, jolloin se on hyvä vaihtoehto myös esimerkiksi liikuntarajoitteisille.

TE-toimistot painottavat, että kenelläkään ei ole esteitä työnhakuun. Tärkeintä on ilmoittautua aluksi työnhakijaksi, jonka voi tehdä helposti sähköisellä työnhakijalomakkeella www.mol.fi –sivustolla. Asiakkaalla on myös mahdollisuus saada henkilökohtaista tukea työpaikan etsimiseen ja sen jälkeen työsopimuksen solmimiseen sekä työsuhteen vakiinnuttamiseen TE-toimiston työhönvalmentajan palvelussa.

Osatyökykyisen työntekijän palkkaamiseen työnantajilla on erinäisiä tukimahdollisuuksia. Niistä hakemuksesta myönnettävä työolosuhteiden järjestelytuki on harkinnanvarainen etuus, mikä tunnetaan melko huonosti ja sitä käytetään vielä verrattain vähän. Työolosuhteiden järjestelytukea käytetään ensisijassa vammasta tai sairaudesta aiheutuvan haitan poistamiseksi tai vähentämiseksi rekrytointitilanteessa. Tukea voidaan myös myöntää työsuhteessa olevan henkilön työn säilyttämisen tukemiseksi. Sen enimmäismäärä on 4 000 euroa henkilöä kohden.

päivitetty 25.6.2014