•  
  •  
Rinnekoti-säätiö
  • Tekstin koko:
  • A
  • A
  • A

Uusi opas työhönvalmennuksen kehittämisestä kiinnostuneille

Taidoista työpoluiksi -hankkeessa on valmistunut uusi julkaisu ”Tuloksellisen työhönvalmennuksen ohjenuoria. Keinoja laatukriteerien mukaiseen työhönvalmennukseen”. Opas on tarkoitettu erityisesti kehitysvammaisten ihmisten työhönvalmentajille ja muille ammattilaisille, jotka ovat kiinnostuneita työhönvalmennuksen kehittämisestä.

Sieppaa.PNG

Oppaassa esitellään tuetun työllistymisen toimintamalli ja näyttöön perustuvan työhönvalmennuksen laatukriteerit. Toimintamallin mukaisen työhönvalmennuksen on osoitettu helpottavan asiakkaan työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Oppaassa suositellaan laatukriteerien mukaista työotetta myös kehitysvammaisten ihmisten työhönvalmentajille ja siinä huomioidaan kehitysvammaisten ihmisten työhönvalmennukseen liittyvät erityispiirteet.

- Tuetun työllistymisen kentällä vallitsee yksimielisyys siitä, että työhönvalmentajan rooli on keskeinen niin kehitysvammaisten kuin muidenkin vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymisessä. Joskus kuitenkin työhönvalmentaja voi kantaa mielessään ”myyttejä”, jotka liittyvät asiakkaan pärjäämiseen työelämässä tai työnantajien yhteistyöhalukkuuteen. Nämä ajatusmallit voivat jarruttaa palkkatyön löytymistä. Uudessa oppaassa pohditaan, kuinka näistä ajatusmalleista voi muokata positiivisia, eteenpäin vieviä valmennuksen ohjenuoria, kertoo projektipäällikkö Mari Mononen.

Oppaassa on myyttien yhteydessä esitelty hyväksi havaittuja valmennuksen menetelmiä ja käytäntöjä, sekä rohkaisevia onnistumistarinoita, joista voi ammentaa inspiraatiota omaan valmennustyöhön.

Opasta saa tilata maksuttomasti osoitteesta taidoistatyopoluiksi@rinnekoti.fi (1-3/organisaatio). Pdf-versio on ladattavissa hankkeen nettisivuilta

päivitetty 8.9.2017