•  
  •  
Rinnekoti-säätiö
  • Tekstin koko:
  • A
  • A
  • A

Uusi opas kuvaa kehitysvammaisten ihmisten erityistarpeita palkkatöiden tavoittelussa

Julkaisusarja 7.PNG

Kehitysvammaisille ihmisille on tarjottu jo pitkään mahdollisuuksia osallistua työelämään tavallisilla työpaikoilla. Tällainen työskentely ei ole yleensä johtanut varsinaiseen palkkatyösuhteeseen, vaan työ on saattanut jatkua n.s. avotyötoimintana useita vuosia.  Viime aikoina avotyötoiminnan epäkohtiin on kuitenkin kiinnitetty paljon huomiota mm. ihmisoikeuksien sekä työoikeuden näkökulmasta. Tuottava työ ilman palkkaa on nähty räikeänä, nykyaikaan sopimattomana epäoikeudenmukaisuutena, vaikka työn tuomaa muuta elämänsisältöä onkin osattu arvostaa

Palkkatyöstä halutaan tehdä keskeinen työelämävaihtoehto myös kehitysvammaisille ihmisille. Tämän ajatellaan edellyttävän jopa avotyötoiminnan ja muun tuottavan työtoiminnan lakkauttamista. Mutta mitä uutta tulisi tuoda tilalle? Miten kehitysvammaiset ihmiset voivat löytää oman suuntansa työelämässä ja miten heidän työsuoriutumiseensa tulisi suhtautua, jos vaihtoehdot kaventuvat avointen työmarkkinoiden kilpailtuihin työtehtäviin minimipalkkasäädöksineen? Miten esimerkiksi työhönvalmennusta tulisi kehittää, jotta kehitysvammaiset työnhakijat löytäisivät itse omat paikkansa työelämässä?

Taidoista työpoluksi -hankkeessa valmistunut opas: "Tuetun työllistymisen erityistarpeet kehitysvammaisilla työnhakijoilla" esittelee työhönvalmennuksen yleisiä lähtökohtia, sisältöjä ja tavoitteita. Lisäksi siinä osoitetaan, miten tätä palvelua tulisi muokata kehitysvammaisten työnhakijoiden tarpeisiin.

Useissa tapauksissa palkkatyö edellyttäisi lisäksi laajempaakin verkostomaista tukea kehitysvammaisten ihmisten palveluilta ja lähipiiriltä. Opas on suunnattu erityisesti kehitysvamma-alalla toimiville ammattilaisille.

Opasta saa tilata maksuttomasti osoitteesta taidoistatyopoluiksi@rinnekoti.fi (1 kpl/tilaaja). Pdf-versio on ladattavissa hankkeen nettisivuilta.

Lisätietoja: ville.villberg@rinnekoti.fi

päivitetty 11.10.2017