•  
  •  
Rinnekoti-säätiö
  • Tekstin koko:
  • A
  • A
  • A

Työtornin verkostotapaamisessa pohdittiin Osku-portaalia

Työ(hön)valmentajien verkkoportaali Työtornin verkosto kokoontui Taidoista työpoluiksi -projektin kokoonkutsumana Eurooppasalissa 10. Paikalle saapui nelisenkymmentä valmennuksen ammatilaista, joista osa oli liittynyt Työtorniin vasta hiljattain, osan oltua mukana toiminnassa verkkoportaalin suunnittelusta lähtien.

Työtorni on saanut alkunsa usean eri projektin tuotoksena. Koska projektit ovat aina määräaikaisia, vaatii Työtornin jatkuvuus varsinkin verkostolaisten aktiivisuutta. Toiveena onkin, että eri organisaatiot ottaisivat vuorollaan tehtäväkseen koota verkosto koolle kolmesti tai neljästi vuodessa.20160310_091716.jpg

Palvelun jatkuvuuden turvaamiseksi verkosto ollaan myös integroimassa syksyllä aukeavaan Kuntoutussäätiön Osku – tie työelämään –portaaliin. Verkostotilaisuudessa Kimmo Terävä Kuntoutussäätiöltä kertoi palvelun sisällöistä ja aikataulusta tarkemmin.

Verkkopalvelu tulee koostumaan kahdesta eri osiosta: siellä jaetaan tietoa osatyökykyisyydestä ja toisaalta sinne rakennetaan keskustelufoorumi työvalmennuksen ammattilaisille. Keskustelufoorumin yhteyteen integroidaan palvelu, joka on parhaimmillaan paranneltu versio Työtornista. Helmikuun palaverissa Työtornin suunnitteluryhmä mietti, mitä hyviä ja huonoja puolia sekä uhkia ja mahdollisuuksia tähän integroimiseen liittyy. Silloin nähtiin yksimielisesti OSKU:n liittymisen olevan paras vaihtoehto palvelun turvaamiseksi.

Verkostotapaamisen lopuksi jakauduttiin ryhmiin ja keskusteltiin siitä, mitä kaikkea uuteen portaaliin siirryttäessä tulee ottaa huomioon ja mitä sieltä pitäisi löytyä.

Tapaamisen power point esitykset

Tervetuloa työtorniin
Mari Mononen, projektityöntekijä, Taidoista työpoluiksi -projekti

Osku – Tie työelämään. Verkkopalvelu osatyökykyisten tueksi
Kimmo Terävä, tutkija, työelämän kehittäjä, Kuntoutussäätiö

päivitetty 16.3.2016