•  
  •  
Rinnekoti-säätiö
  • Tekstin koko:
  • A
  • A
  • A

Työpaikkavalmentaja tukee työhöntulijaa

Muistatko vielä miltä tuntui aloittaa ensimmäinen työpäivä ensimmäisessä työpaikassasi? Tai palata työelämään pitkän poissaolon jälkeen? Ehkäpä työelämään siirtyminen on vielä edessä päin?

Uuden työn aloittaminen on usein jännittävää. Se edellyttää uusien asioiden oppimista ja uuteen työyhteisöön tutustumista. Työyhteisöissä voidaan kuitenkin ennakolta valmistautua uuden työntekijän vastaanottamiseen suunnittelemalla millaisia järjestelyjä työhöntulijan perehdyttämistä ja ohjaamista varten tarvitaan. Etenkin osatyökykyisten tukemista ja perehdyttämistä varten työyhteisön jäseniä voidaan kouluttaa työpaikkavalmentajiksi, jotka opastavat ja toimivat esimerkkinä uudelle työntekijälle.

Asumispalvelusäätiö ASPAn Silta työhön -projekti järjesti 20.3.2014 seminaarin, missä esiteltiin heidän kehittämänsä Työn tuki -mallin käytännön sovelluksia. Mallin yksi olennainen osa on työpaikkavalmentaja-toiminta. ASPA on kouluttanut eri puolella Suomea toimivia julkisen, yksityisen ja järjestösektorin työntekijöitä työpaikkavalmentajiksi. Koulutukset jatkuvat edelleen. Myös Taidoista työpoluiksi -hanke on mukana mallin levittämisessä toteuttamalla yhteistyössä Silta työhön -projektin kanssa toukokuussa 2014 Rinnekodin tukipalvelujen työntekijöille ja Espoon kaupungin vammaispalvelujen työhönvalmentajille suunnatun työpaikkavalmentaja-koulutuksen.

Lisätietoja Työn tuki-mallista ja työpaikkavalmentajista.

päivitetty 25.6.2014