•  
  •  
Rinnekoti-säätiö
  • Tekstin koko:
  • A
  • A
  • A

Työolosuhteiden järjestelytukea voi saada toisen työntekijän antaman avun kustannuksiin

Palkkatuki, työkokeilu, työhönvalmentajan tuki. Lista tukityöllistämisen keinoista, joita työhönvalmentajat tekevät tutuksi työnantajille. Työolosuhteiden järjestelytuki osataan myös usein mainita, mutta ehkä sen konkreettiset esimerkkitapaukset jäävät toisinaan epäselväksi.

Ovien levennys tai ramppi pyörätuolilla kulkemisen helpottamiseksi ovat ehkä ne yleisimmät esimerkit, jotka tulevat mieleen työolosuhteiden järjestelytuen käyttökohteista. Uudenmaan TE-toimiston asiantuntija Saara Partonen-Koivulalla on laajempi näkemys. Hän on hoitanut työolosuhteiden järjestelytukihakemuksia useamman vuoden ajan, vaikkakin tämän vuoden helmikuusta lähtien tukien käsittely siirtyi palkkatukiryhmän tehtäväksi.

- Työolosuhteiden järjestelytukea haetaan kohtuullisen paljon, mutta usein sellaisiin asioihin, joihin sitä ei voida myöntää. Ohjeen mukaan tukea ei esimerkiksi myönnetä hankintoihin, jotka kuuluvat normaalien työnantajavastuiden piiriin. Yrittäjille on olemassa omia tukia, joista näihin voi saada apua, Partonen-Koivula kertoo.

Eniten kielteisiä päätöksiä annetaan hakemuksille, joissa anotaan tukea sähköisten työpöytien hankkimiseen. Sähköisen työpöydän käyttö katsotaan työpaikan tavanomaiseksi ergonomiaratkaisuksi eikä sen hankkimiseen voi siksi saada työolosuhteiden järjestelytukea. Sama koskee myös näyttöpäätelasien hankkimista.

Toisen henkilön antama apu

Konkreettisten apuvälineiden hankkimisen tai työtilojen rakenteisiin tehtävien muutosten lisäksi järjestelytukea voi käyttää myös toisen työntekijän antamaan apuun. Saara Partonen-Koivula näkee, että etenkin kehitysvammaisten henkilöiden työllistämisessä tukea voisi hyödyntää enemmänkin juuri siten.

Käytännössä toisen henkilön antamaan apuun voi saada tukea enintään 400 euroa kuukaudessa korkeintaan 18 kuukauden ajan. Summa on laskettu kokoaikatyön mukaan, joten esimerkiksi osa-aikatyötä tekevälle henkilölle tuen suuruus on pienempi, suhteessa tehtyyn työaikaan.

- Työolosuhteiden järjestelytuen ohjeistuksessa sanotaan, että tukea ei myönnetä vakavaraiselle työnantajalle. Toisen henkilön antaman avun kohdalla ei kuitenkaan katsota statusta, vaan sitä voivat saada yhtä lailla niin valtion virastot, kunnat kuin muutkin työnantajat. Näissä ei myöskään juuri tule hylkäämispäätöksiä, Partonen-Koivula kertoo.

Vaikka tuki on osoitettu työnantajalle, Partonen-Koivula tietää, että osa työnantajista siirtää tuen työntekijän palkkakustannuksiin.

Kaksivaiheinen hakumenettely

Työolosuhteiden järjestelytukea saadakseen työnantajan tulee käydä läpi kaksivaiheinen hakumenettely.  Kun kyseessä on toisen työntekijän antamaan apuun perustuva tuki, tulee hakemusvaiheessa arvioida avun antoon kuluva tuntimäärä kuukaudessa sekä kesto kuukausissa. Lisäksi hakemukseen on hyvä kirjata apua antavan henkilön tiedot.

Kun hakemus on hyväksytty, on työnantaja oikeutettu tukeen. Varsinaista tukea haetaan erillisellä maksatushakemuksella, joka toimitetaan TE-toimistoon kuukausittain kahden kuukauden kuluessa maksatusjakson päättymisestä.

Lisätietoa työolosuhteiden järjestelytuesta voi kysyä sähköpostitse palkkatuki.uusimaa@te-toimisto.fi.

 

 


 
päivitetty 28.4.2016