•  
  •  
Rinnekoti-säätiö
  • Tekstin koko:
  • A
  • A
  • A

Työelämän edustajat: kehitysvammaisten henkilöiden työnteko yleistyy

Taidoista työpoluiksi –projekti teetti Laurea-ammattikorkeakoululla kyselyn työnantajille kehitysvammaisten henkilöiden työllistymisestä nyt ja tulevaisuudessa. Kyselyyn vastasi 24 työelämän edustajaa 12 eri toimialalta.

Vastaajista vain muutamilla oli itsellään ollut kehitysvammaisia työtovereita, vaikka useampi vastaaja työskenteli organisaatioissa, joissa on tälläkin hetkellä kehitysvammaisia työntekijöitä. Vastaajat kokivat, että kehitysvammaisten henkilöiden työnteko ei tällä hetkellä ole kovin yleistä. Tulevaisuudennäkymät ovat kuitenkin positiiviset, sillä työnteon arvioidaan selvästi yleistyvän.

Vastaajilta kysyttiin myös näkemyksiä siitä, mitkä tekijät vaikuttavat kehitysvammaisten henkilöiden työllistymiseen. Merkittävää vaikutusta koettiin olevan hyvillä esimerkeillä julkisuudessa, tukimuotojen tiedon puutteella ja puskaradion kautta tietoon tulleilla hyvillä kokemuksilla. Kestävän kehityksen arvojen, kehitysvammaisen henkilön kommunikaatiovaikeuksien ja tukiloukkujen ei koettu vaikuttavan niinkään paljon. Projektin iloksi myöskään työkavereiden kielteiset asenteet eivät vastaajien mukaan vaikuttaisi työllistymiseen.

Avustavia, osa-aikaisia töitä

Kyselyssä pyydettiin myös arvioimaan sitä, millaiset työt sopisivat kehitysvammaisille henkilöille. Vastauksissa nousi esiin avustavat osa-aikaiset tukityöt, joissa korostuu rutiininomaisuus. Ulkoistusten myötä teollisuuden tukipalvelut ovat usein siirtyneet muualle ja eräässäkin vastauksessa todettiin, että huomio kannattaisi kohdentaa juuri näihin palveluntarjoajiin. Vapaaehtoistyön ja kolmannen sektorin tarjoamat mahdollisuudet oli arvioitu kehitysvammaisille henkilöille hyvin soveltuviksi.

Hienoa oli huomata, että vastauksissa peräänkuulutettiin nimenomaan avoimuutta ja rohkeutta. Kokonaisuutena vastauksista välittyi sama tuntuma, jota työllistymisen tukipalveluiden puolella on tiedostettu jo pidempään; asiaan perehtyneet tahot näkevät työllistymisen etenkin avustaviin ja osa-aikaisiin tehtäviin hyvänä vaihtoehtona monelle kehitysvammaiselle ihmiselle, mutta nykyinen taloudellinen tilanne sekä työelämän tietämättömyys ja asenteet ovat tavallisimpia työllistymistä estäviä seikkoja.

Katso koko kyselyn tulokset täältä.

 

päivitetty 21.12.2015