•  
  •  
Rinnekoti-säätiö
  • Tekstin koko:
  • A
  • A
  • A

Tuettu oppisopimus vaihtoehtona ammatillisten opintojen suorittamiselle

Mistä on kyse tuetussa oppisopimuskoulutuksessa ja kuinka sen avulla voidaan edistää kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä? Minulle tarjoutui mahdollisuus päästä perehtymään TALLI-hankkeen kokemuksiin ja näkemyksiin vieraillessani Laukaassa.

puustelli.jpg

TALLI-hanke on Puustellin Tuki ry:n hallinnoima ja STEA:n (ent. RAY) rahoittama kolmivuotinen hanke (2015-2017), jonka tarkoituksena on edistää kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä tuetun oppisopimuksen avulla. Hankkeessa kehitetään myös toimintamalli, jossa määritellään, kuinka lievästi kehitysvammaisten tuetussa oppisopimuksessa vaadittava tuki ja ohjaus saadaan toteutettua.

Oppisopimuskoulutuksessa suoritetaan ammatillinen tutkinto tai tutkinnon osa määräaikaisessa työsuhteessa, ja täydennetään samanaikaisesti tietopuolista osaamista ammattioppilaitoksessa. Opiskelija saa oppisopimuksesta työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta oppimisen ohjauksesta aiheutuneisiin kustannuksiin.

Tuettu oppisopimus poikkeaa tavallisesta oppisopimuskoulutuksesta siten, että erityistä tukea tarvitsevaa opiskelijaa ja työnantajaa tuetaan eri tavoin prosessin eri vaiheissa. TALLI-hankkeessa tuki on tullut hankkeen työntekijältä, työhönvalmentaja Minna Kaipaiselta. Minnan mukaan tarjottu tuki on ollut monipuolista ja yksilöllistä. Hänen roolinsa on ollut toimia opiskelijan tukena, ”sillanrakentajana” moniammatillisessa verkostossa. Hän on etsinyt opiskelijoille sopivia työpaikkoja ja tehnyt yhteistyötä mm. asiakkaan vanhempien, opettajien ja oppisopimuksen järjestävän tahon, Kelan ja TE-toimiston virkailijoiden sekä vammaispalvelun ohjaajien kanssa. Työhönvalmentaja auttaa opiskelijaa myös mm. näyttöihin valmistautumisessa.

Minna kertoi hankkeen hienoista tuloksista. Hankkeen aikana viisi lievästi kehitysvammaista työntekijää on suorittanut ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osan tuetun oppisopimuksen keinoin. Opiskelijoita on ollut kaikkiaan neljästä eri oppilaitoksesta ja neljältä eri alalta: koti- ja puhdistuspalvelun, logistiikan, elintarvike- ja luonnonvara-alalla. Minna on selvitellyt työnantajien apuna, mitä tukea palkkaamiseen on mahdollista saada. Osa työntekijöistä oli oikeutettu palkkatukeen, osa sai oppisopimusopiskelua varten Kelan kuntoutusrahaa. Molemmat vaihtoehdot pienensivät työnantajan palkkakuluja huomattavasti. Lisäksi työnantaja oli halutessaan voinut hakea työolosuhteiden järjestelytukea ja yhdessä tapauksessa työnantaja oli oikeutettu myös kuntalisään.

Keski-Suomessa oppisopimusten solmimista vaikeuttavat pitkät välimatkat. Minna huomauttaa, että syrjäseuduilla välimatka oppilaitoksen ja kodin välillä voi olla jopa 100 km ja työpaikka ei useinkaan löydy läheltä kotia.  Oppisopimusopiskelijan pitäisi päästä kulkemaan molempiin paikkoihin itsenäisesti, vaikka Keski-Suomessa julkisen liikenteen verkosto ei useinkaan mahdollista tätä. Tämän vuoksi eri osapuolilta on tarvittu suunnitelmien suhteen joustavuutta. Oppilaitokset ovat olleet ilahduttavan mukautuvia ja välillä pystyneet tarjoamaan koulutusta myös muualla kuin oppilaitoksen tiloissa.

Oppisopimus – tuettunakaan – ei sovi kaikille. Työajan on oltava tutkinnon mukaisissa työtehtävissä vähintään 25 tuntia viikossa, mihin sisältyy tietopuoliset opinnot.  Oppisopimusta vaihtoehtona voi ajatella vain niille, joiden työkyky riittää tähän tuntimäärään ainakin opintojen ajan. Koska oppisopimusta suorittavalle työntekijälle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa, eläkkeellä olevan henkilön kohdalla tämä tarkoittaa yleensä myös eläkkeen lepäämään jättämistä. Oppisopimuksen suorittamisen jälkeen voidaan toki hakeutua myös osa-aikaisiin töihin.

TALLI-hanke on loppusuoralla ja kokemuksiin perustuvaa toimintamallia ja suosituksia ollaan parhaillaan kokoamassa. Jo tässä vaiheessa voidaan kuitenkin todeta, että tuettu oppisopimuskoulutus voi sopia siitä kiinnostuneille lievästi kehitysvammaisille henkilöille, kun tukea on riittävästi saatavilla. Suunnitteilla olevan ammatillisen koulutuksen reformin myötä työpaikoilla tapahtuva oppiminen tulee lisääntymään. Siksi tuetun oppisopimuksen mahdollisuutta tutkinnon tai tutkinnon osan suorittamiseksi kannattaa harkita ja syksyllä valmistuva toimintamalli tulee tarjoamaan käytännön vinkkejä sen toteuttamiseen.

Kiitos Minna ja onnea hankkeen loppuun viemiseen!


Puustellin Tuki ry:n ylläpitämä Puustellin Työkylä sijaitsee Laukaan Kuhankoskella. Työkylässä tarjotaan yksilöllisiin erityistarpeisiin muotoiltuja elämänhallinnan ja ammattitaitojen kartuttamisen valmennuspalveluja. Erityisesti viime vuosina Työkylä on panostanut valmentautujien eteenpäin siirtymiseen. Urapolkuja rakennetaan entistä enemmän kohti työelämää, jolloin Puustellin Työkylässä tapahtuva työtoiminta toimii ponnahdusalustana niiden kehitysvammaisten ihmisten kohdalla, jotka haluavat tavoitella palkkatyötä.


teksti ja kuva: Mari Mononen

päivitetty 21.6.2017