•  
  •  
Rinnekoti-säätiö
  • Tekstin koko:
  • A
  • A
  • A

Terveisiä verkostoseminaarista

Projektimme osallistui Kehitysvammaisten Uudenmaan tukipiiri ry:n järjestämälle verkostoseminaarille 19.–21.10 Viking Line Mariellalla. Seminaarin pääaiheena oli työllistyminen.

Seminaariin osallistui kehitysvammaisia sekä heidän läheisiään että heidän kanssaan työskenteleviä henkilöitä. Viikonlopun aikana keskityttiin siihen, mitä kaikkea kehitysvammainen ja hänen tukijansa kohtaavat kehitysvammaisen pyrkiessä työllistymään.

Seminaarin anti oli varsin mielenkiintoinen ja työllistymistä tarkasteltiin useasta eri suunnasta. Kehitysvammaisten itsensä mukanaolo toi seminaariin arvokkaan lisän.

Ensimmäisenä päivänä yrittäjän näkökulman seminaariin toi Innojok Oy:n toimitusjohtaja Jukka Jokiniemi. Kirkasvalo- ja designvalaisinyritystä pyörittävä Jokiniemi on työllistänyt 20 osatyökykyistä henkilöä ja hänet on palkittu muun muassa vuonna 2008 vuoden vammaistyöllistäjäksi.

Projektimme esittelyn lisäksi ensimmäisen päivän aikana kuulimme myös Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n ajankohtaiskatsauksen kehitysvammaisten työllistämisestä. Esityksessä käsiteltiin muun muassa työtoimintojen ja avotyötoiminnan suhdetta palkkatyöhön. Siirtyminen työtoiminnoista palkkatyöhön ei ole tapahtunut aivan yhtä sujuvasti, kuin malleissa on suunniteltu. Siksi vaihtoehtoiset tavat järjestää työtoimintoja sekä siirtymät työtoiminnoista pitäisikin miettiä entistä tarkemmin.

Ruotsin työmarkkinapolitiikassa huomioidaan kehitysvammaiset

Kansainvälistä väriä seminaariin toi Tukholman kaupungin vammaisasiamies Riitta-Leena Karlsson, joka kertoi kehitysvammaisten työllisyystilanteesta Ruotsissa ja etenkin Tukholmassa. Ruotsissa, toisin kuin Suomessa, YK:n ihmisoikeudet vammaisille henkilöille on ratifioitu.

Tähän sopimukseen perustuu päätös vuosien 2011–2016 Ruotsin valtakunnallisista vammaispoliittisista tavoitteista. Työmarkkinapolitiikan kaksi vammaispoliittista suuntalinjaa näille vuosille on, että vammaisten työllisyysasteen täytyy nousta ja että vammaisten työnhakijoiden ja vapaiden työpaikkojen yhdistämisen on tultava tehokkaammaksi. Naapurimaassamme hallituksen työvoimapolitiikan ideologinen perusta on, että kaikkien ihmisten osaaminen ja halu tehdä työtä on hyödynnettävä.

Learning cafesta ajatuksia omaan työhön

Seminaarin lopuksi ryhmityimme Learning cafe –työpajoihin. Tavoitteena oli keskustella seminaarin aiheista sekä pohtia todellisia esteitä, tavoitteita ja mahdollisuuksia kehitysvammaisten työllistymiseen. Myös kehitysvammaisilla oli oma pienryhmätyöskentelynsä, jossa he pohtivat omia toiveitaan ja tavoitteitaan työllistymisestä. Yhteisenä ajatuksena oli pitkälti se, että työllistymisen mahdollisuuksista on jaettava tietoa ja keskusteltava, mutta vahva ääni on annettava myös kehitysvammaisille itselleen. Kehitysvammaiset ovat toisinaan melko tyytyväisiä tilanteeseensa, mutta toivovat silti jotain pientä konkreettista muutosta. Aina he eivät ole kovin vaativiakaan, mutta tahtoa muutokseen löytyy.

 

päivitetty 24.10.2013