•  
  •  
Rinnekoti-säätiö
  • Tekstin koko:
  • A
  • A
  • A

Teksti on julkaistu Vates-säätiön Kyvyt käyttöön -lehdessä 2/2015, lehden digiversio.

TE-palvelujen kankeus voi jumiuttaa kehitysvammaisen henkilön työkokeilun

Työkokeilu, kulukorvaus, palkkatuki ja monet muut tuella työllistämisen termit muodostavat sekavan käsiteviidakon niille, jotka eivät toimi työllistämisasioiden parissa säännöllisesti. Myös työhönvalmentajilta vaaditaan paljon, kun he toimivat eri palvelujen kentällä valmennettavaansa ymmärrettävästi ohjaten sekä myös työnantajille termistöä suomentaen ja eri tukimuotojen sisältöjä avaten.

Raha-automaattiyhdistyksen rahoittaman, kehitysvammaisten henkilöiden työllistymistä edistävän Taidoista työpoluiksi –projektin yhtenä havaintona on ollut, että TE-palvelujen tukimuotojen sekavuus on toisinaan ollut myös esteenä kehitysvammaisten henkilöiden työllistymisessä. Kehitysvammainen henkilö saa usein työkyvyttömyyseläkettä, mutta hänellä on myös oikeus hakeutua työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluihin. Tätä yhtälöä ei vielä osata kunnolla sovittaa yhteen.

Projektissa tehtiin kysely metropolialueen kehitysvammaisten henkilöiden kanssa työskenteleville työhönvalmentajille, jotta havainnolle saataisiin myös tukea. Tarkoituksena oli selvittää erityisesti sitä, onko työkokeiluun liittyvän kulukorvauksen tai palkkatuen hylkääminen tai viivästyminen vaikuttanut valmennettavien työllistymiseen. Kyselyyn vastasi 16 Rinnekoti-Säätiön sekä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien vammaispalvelujen ja tuetun työn yksikön työhönvalmentajaa.

Palkkatuen hylkääminen ei esteenä työllistymiselle

Suurin osa työhönvalmentajista (11/16) totesi, etteivät olleet kokeneet palkkatuen hylkäämisen tai päätöksen viivästymisen vaikuttaneen heidän valmennettavansa työllistymiseen. Toisaalta palkkatukipäätökset olivat tulleet joskus liian myöhässä tai se oli hylätty vähäisten viikkotuntimäärien vuoksi.

Sen sijaan lähes puolet (7/16) työhönvalmentajista koki, että valmennettavan työkokeilu oli estynyt kulukorvauksen hylkäämisestä tai päätöksen viivästymisestä johtuen. TE-palvelujen työkokeilut ovat kehitysvammaisille työnhakijoille tarpeen työllistymisen reitille, sillä he eivät sovi kuntoutusasiakkaaksi KELAn työkokeiluihin. Muutama työhönvalmentaja myös totesi, ettei TE-palvelut enää myönnä uusia työkokeiluja, jos alla on useampi lyhyt työkokeilu.

Vates-säätiön vaikuttamistyön assistentti, lakimies Teppo Rautjärven mukaan yhteydenottoja aiheesta tulee aina silloin tällöin niin työhönvalmentajilta kuin työnhakijoilta itseltään.

- Olemme käyneet puhumassa TE-palvelujen henkilöstölle työkyvyttömyyseläkkeellä olevien henkilöiden asemasta heidän palveluissaan ja näenkin, että juuri oikean tiedon jakaminen ja kasvokkain tapaaminen on hyvä keino selkeyttää näitä asioita, Rautjärvi toteaa.

- Olen huomannut, että kehitysvammaiset henkilöt ovat todella motivoituneita työntekijöitä ja heidän työllistämisekseen on onneksi monia tukia käytettävissä. Olen tuonut esiin ajatuksen, että palkkatuki voisi olla joustavampi eikä vain puhtaasti palkkaan sovellettava, vaan osan voisi käyttää tarvittaessa työhönvalmennuspalveluun hankkimiseen, Rautjärvi jatkaa.

Koko kyselyn tuloksiin voi käydä tutustumassa osoitteessa http://www.taidoistatyopoluiksi.fi/ajankohtaista/pikakyselyn-tulokset-kehitysvammainen-henkilo-te-palveluissa/

 

 

päivitetty 7.12.2015