•  
  •  
Rinnekoti-säätiö
  • Tekstin koko:
  • A
  • A
  • A

Mitä siitä kertoisin 

Rinnekodin hallinnoima ja Veikkauksen rahoilla tuettu Taidoista työpoluiksi -hanke (2013-2017) on päättymässä. Hankkeen pääasiallisena tavoitteena on ollut kehitysvammaisten ihmisten työllistymisen edistäminen. 

Hankkeen päättyessä täytyy tehdä samankaltaisia päätöksiä kuin muuttaessa: mitä viedään mukana ja mistä luovutaan. Samalla täytyy pitää huoli siitä, että hankkeessa tuotettu tieto ja hyvät käytännöt jatkavat elämäänsä, jottei tehty työ menee hukkaan.  

Taidoista työpoluiksi -hankkeen loppupuolella olemme keskittyneet jakamaan tietoa mm. julkaisujen ja seminaariesitysten muodossa. Verkkosivut ovat käyneet läpi uudistuksen, ja tänne on jätetty vain keskeisimmät asiat, joiden arvellaan palvelevan tuetun työllistymisen ammattilaisia vielä vuosienkin päästä. 

STEA-avustuksilla tuotettava toiminta on yleishyödyllistä ja tuotetun tiedon on oltava avoimesti saatavilla. Siksi hankkeessa on otettu tehtäväksi testata ja kehittää uusia työhönvalmennuksen ja arvioinnin menetelmiä, joista on apua kehitysvammaisten ihmisten työllistymisessä. Yhtä tärkeää on ollut tarkkailla, mitä kentällä tapahtuu, koota tietoa, ja nostaa aiheeseen liittyviä uutisia ja onnistumistarinoita esille.  

Silmät auki muutoksissa 

Viidessä vuodessa toimintaympäristössä on tapahtunut monenlaisia muutoksia. Hankkeen työntekijät ovat vaihtuneet ja rahoittajakin on vaihtanut nimeään. Samaan aikaan Rinnekodin oma strategia on täsmentynyt.  

Yhteiskunnassa kehitysvammaisten ihmisten työtilanteen epäkohdat ovat nousseet pinnalle: mm. avotyötoiminnan eettisyys on kyseenalaistettu ja kehitysvammaisten ihmisten itsemääräämisoikeutta on ansiokkaasti korostettu. Parhaillaan pähkäillään, kuinka tuleva sote-uudistus tulee vaikuttamaan kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä tukeviin palveluihin.  

Muutoksilta ei kannata sulkea silmiään. Hankkeessa olemme pyrkineet reagoimaan muutoksiin ja pitämään ääntä sen puolesta, että kehitysvammaiset henkilöt erityistarpeineen eivät unohdu kokonaiskuviossa. 

Elävä laboratorio 

Hankkeessa olemme saaneet hyödyntää Rinnekotia kokeilujen temmellyskenttänä, elävänä laboratoriona. Kehittämistyössä onkin parasta, että silloin on lupa kokeilla erilaisia asioita. Epäonnistumisistakin kun seuraa lähinnä oppimista. 

Palkitsevimpia ja mieleenpainuvimpia kokeiluita ovat olleet ne, joissa palvelunkäyttäjät ovat olleet mukana. Lisäksi on ollut motivoivaa, että Rinnekoti on halunnut helpottaa kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä ja kehittänyt omia työnantajaperiaatteitaan.  

Haasteellisinta kehittämistyössä on osoittaa hankkeen aikaansaamat muutokset. Sosiaalisia vaikutuksia kun ei voi mitata puntarilla. Olennaisempaa kuin se, mitä kukin sai aikaan, on se, että olemme saaneet olla mukana isossa muutoksessa. Taidoista työpoluiksi -hanke on virittänyt uutta yhteistyötä ja vahvistanut olemassa olevia verkostoja. Hankkeesta on myös poikinut kaksi uutta työllistymisen tukemisen kehittämishanketta.  

Kysyjille vastaisin 

Siispä, mitä siitä kertoisin, kysyjille vastaisin? Hankkeen verkkosivut ovat käyneet Kon Mari -siivousmetodin mukaisen karsinnan ja täällä on jäljellä se kaikista oleellisin. Sivustolta löytyvät hankkeen julkaisut, johon keskeisimmät opit on koottu, nopeasti käyttöön otettavat valmennusmenetelmät ohjeineen sekä hankkeen historiikki uutisarkiston muodossa.

CV-kuva_pieni.jpg

Teksti: Mari Mononen 

Kuva: Jaana Jäntti 

 

päivitetty 28.11.2017