•  
  •  
Rinnekoti-säätiö
  • Tekstin koko:
  • A
  • A
  • A

Malminiitty-mallilla huoltosuhteesta veronmaksajaksi

Astumme Malminiityn asumis- ja toimintakeskukseen keskelle vilkasta työn tohinaa. Käynnissä on aulatilan siivous.

Projektiesimies Ira Mattila toivottaa meidät tervetulleeksi työpaikalleen, jossa tukipalvelujen työntekijät ovat eri tavoin osatyökykyisiä henkilöitä: pääasiassa pitkäaikaistyöttömiä ja kehitysvammaisia henkilöitä, joilla on oikeus palkkatukeen. Palkkatyön lisäksi Malminiityssä on mahdollisuus solmia sopimus työkokeilusta, kuntouttavasta työtoiminnasta tai tuetusta työtoiminnasta – työllistyjän elämäntilanteen ja työkyvyn mukaan.

Vantaa käynnisti vuonna 2015 projektin, jonka tarkoituksena oli luoda lisää työpaikkoja vammaisille ihmisille. Rahat henkilöiden palkkaamiseen saatiin lopettamalla aiemmin ostopalveluna toteutetut palvelut ja alkamalla tuottaa niitä itse. Pilottialustana uudelle toimintamallille toimi Malminiityn asumis- ja toimintakeskus.

Ostopalveluna toteutetut tukipalvelut voivat olla käytännöllinen, mutta ei välttämättä edullisin ratkaisu. Malminiitty-mallissa huomioidaan, että projektissa työllistetyt henkilöt siirtyvät huoltosuhteesta veronmaksajiksi. Tukipalveluiden töiden teettäminen osatyökykyisillä työntekijöillä ei siis tuota kunnalle lisäkuluja, sillä työllistymisen tukemiseen tarvittava panostus saadaan takaisin eri muodoissa.

”Meillä kaikkia työntekijöitä yhdistää se, että he ovat vantaalaisia ja heillä on taustalla joku työllistymiseen liittyvä haaste. Meille töihin päästäkseen on oltava joko vammaispalvelujen tai työllisyyspalvelujen asiakas”, Mattila kertoo.

Tukipalvelut työllistävät kerrallaan 30-40 ihmistä, joiden vastuulla on toteuttaa Malminiityn laitoshuollon, pesulan ja avustavien ateriapalvelujen työtehtävät. Työnjako hoivatyön ammattilaisten kanssa on tehty selkeäksi ja yhteistyö pelaa hyvin.

”Meidän ei ole tarvinnut keksiä tänne uusia työtehtäviä. Kaikki työtehtävät ovat tarpeellisia ja ne ovat olleet olemassa jo aiemmin”, Mattila korostaa.

Työtehtävät tutuiksi tuetusti

työjärjestys.jpgProjektiin palkatut työvalmentajat ja ammatilliset ohjaajat auttavat työntekijöitä työpaikalla oppimaan uudet työtehtävät. Tarvittaessa luodaan jokaisen työntekijän tarpeisiin esimerkiksi kuvallisia työohjeita, jotta työskentely voi sujua mahdollisimman itsenäisesti.

Mattilan mukaan vammaispalvelujen kautta työllistyneille henkilöille etenkin pesulan tehtävät ovat soveltuneet hyvin. Töitä on ollut mahdollista jakaa selkeisiin osiin, joista on voitu muodostaa erilaisia toimenkuvia. Pesulatöihin ei ole ollut myöskään muodollisia pätevyysvaatimuksia, eikä hygieniapassia tarvita. Kaikki pyykki pestään hygieenisyyden takaavissa lämpötiloissa.

Sen sijaan laitoshuollon puolella vaatimukset ovat kovemmat. Muun muassa aseptinen työjärjestys ja erilaisten kemikaalien käyttö täytyy hallita, jottei oteta tarpeettomia riskejä hygienian suhteen. Työjäljen varmistamiseksi apuna on käytetty työparijärjestelyä.

Tapaamme Niinan, joka on työskennellyt ateriapalvelujen avustavissa tehtävissä helmikuusta lähtien. Niinan työtehtäviin kuuluu mm. ruoan hakeminen keittiöstä, pöytien kattaminen, ruoan omavalvonta, astiahuolto ja kahvinkeitto. Hygieniapassi vaaditaan kaikilta ateriapalvelujen työntekijöiltä.

Niina kertoo, että aluksi hänellä meni aikaa oppia tehtävät, mutta nyt kaikki sujuu jo hyvin – niin hyvin, että Niinan tehtäviin kuuluu tällä hetkellä myös uuden työntekijän perehdyttäminen samoihin tehtäviin. Yksi Malminiitty-mallin vahvuuksista onkin vertaisohjaaminen.

Työkokemusta ja jatkosuunnitelmia

Malminiittyyn työllistytään projektissa määräaikaisiin työsuhteisiin. Työsuhteen aikana työntekijät saavat työvalmentajalta tukea ja tavoitteena kaikkien kohdalla onkin löytää sopiva jatko työsuhteen jälkeen. Osalla tämä tarkoittaa työllistymistä toiseen työhön, osalla koulutukseen hakeutumista, osalla sopivampien palvelujen piiriin siirtymistä.

Malminiitty ei siis tarjoa tällä hetkellä vakituisia työsuhteita vaan ponnahdusalustan kohti tulevia mahdollisuuksia. Kahden ensimmäisen vuoden aikana projektissa tapahtui yhteensä 96 erilaista siirtymää.

Yhtenä tärkeänä tuloksena Mattila pitää myös työntekijöiden asennoitumista työhön. ”Täällä työskentelevät ihmiset kokevat ammattiylpeyttä. Tämä on ollut tykätty työpaikka ja sijaisia on ollut helppo saada vanhoista työntekijöistä. Toisaalta työntekijämme sairastavat niin vähän, että sijaisille ei ole useinkaan tarvetta,” Mattila kertoo silmin nähden tyytyväisenä projektin onnistumisiin.

Malminiitty-projekti päättyy vuoden 2017 lopussa ja jatkoa pohditaan vielä. Mattilan mukaan pesulatoiminta on ollut edellä mainituista töistä kaikista menestyksekkäintä. Projektin hyvien kokemusten siivittämänä pesulapalveluja onkin alettu tuottaa myös muissa Vantaan yksiköissä: Korson vanhustenkeskuksessa, Myyrinkodissa ja Simonkylän vanhustenkeskuksessa.

”Hyvät toimintamallit jäävät varmasti elämään tavalla tai toisella”, Mattila uskoo.

Teksti: Mari Mononen
Kuva: Maija Rimpiläinen


päivitetty 19.6.2017