•  
  •  
Rinnekoti-säätiö
  • Tekstin koko:
  • A
  • A
  • A

Espoolaiset työllisyystalkoot 

Miksi nykyiset keinot työllisyydenhoidossa eivät aina toimi toivotulla tavalla? Mitä uutta voitaisiin kokeilla? Espoossa tartuttiin työllisyyden haasteisiin käynnistämällä työllisyystalkoot, joiden tavoitteena on kehittää espoolaista työllisyydenhoitoa ja osallisuutta. Talkoot käynnistettiin runsaslukuisen, yksityistä, julkista ja järjestösektoria edustavan osallistujajoukon voimin 31.10.2013 Laurea Ammattikorkeakoulun Otaniemen yksikössä.

Talkoissa esiteltiin Espoon työllisyyttä koskevia tavoitteita: työttömien määrä pyritään pudottamaan viiteen prosenttiin. (Syyskuun 2013 lopulla työttömyysaste oli 7,7 %. Edelliseen vuoteen verrattuna se oli kasvanut 1,8 %.) Tilaisuuden avannut Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä nosti esiin huolen erityisesti nuorten, maahanmuuttajien ja pitkäaikaistyöttömien tilanteista; niihin on löydettävä lisää toimivia keinoja. Työllisyyden kehittämiseen tarvitaan TE-palveluiden lisäksi muun muassa kunnan, yritysten, oppilaitosten ja järjestöjen välistä tiivistä yhteistyötä.

Talkoissa pohdittiin työryhmien voimin seuraavia teemoja: matalan kynnyksen toiminta, kuntouttava työtoiminta, välityömarkkinat, osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen sekä yrittäjän näkökulma työllistämiseen. Projektimme osallistui ryhmään, joka ideoi miten eläkkeellä ja kuntoutustuella olevien henkilöiden työelämäosallisuutta voidaan kehittää. Ryhmämme pohdintoihin voi tutustua täällä.

Yhdessä päivässä ei ihmeitä tapahdu, joten talkootyötä jatketaan. Oma ryhmämme kokoontuu seuraavan kerran joulukuun puolivälissä, jolloin jatkamme laatimiemme ideoiden konkretisoimista.

päivitetty 21.11.2013